Mødedato: 02-06-2023

Danske priser er steget mindre end i EU-lande

Resumé

De danske forbrugerpriser er steget nogle procentpoint mindre siden starten af 2022 end i nærtliggende EU-lande og EU set under et. Det gælder også for fødevarer. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens status på den skærpede prisovervågning

Myndigheder

Styrelsen

Opfølgninger

Ikke relevant

Litra

Ikke relevant

Typer

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant