Mødedato: 25-08-1999

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Resumé

Ved Mejeriforeningens anmeldelse af reglerne mv. for Danske Merjeriers Mælkeudvalg fandt Konkurrencerådet, at grundet en række bestemmelser der hæmmede konkurrence, og derfor var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Disse bestemmelser begrænsede ikke-danske mejeriers køb gennem Mælkeudvalget ved, at kun danske mejerier kunne forsynes med mælk og hindrede mejeriernes udtræden ved et uforholdsvis langt opsigelsesvarsel, idet et opsigelsesvarselet var på mellem 12 og 24 måneder. Disse bestemmelse skulle ændres således, at der ikke var noget krav om, at mejeri skulle være dansk for at kunne købe mælk eller indtegne sig for at ville købe mælk, samt at opsigelsesvarsel blev reduceret til 1 måned. Desuden fandt rådet, at Danske Mejeriers Mælkeudvalg indtog en dominerende stilling på markedet, og at det var misbrug heraf at stille som vilkår, at leverandøren af mælk til indtegnede mejerier skulle frasige sig deres krav på garantibetaling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Mejeri (mælk)

Samhandeler

Ikke angivet