Mødedato: 21-06-2006

Danske Malermestres vedtægtsbestemmelse

Resumé

På baggrund af en klage indgik Konkurrencestyrelsen en dialog med brancheforeningen Danske Malermestre om en vedtægtsbestemmelse, som hindrede medlemmerne i at udføre arbejde ved en byggeplads hvor et andet medlem arbejdede eller havde arbejdet og dette endnu ikke var færdigafregnet uden dennes tilladelse. Styrelsen fandt, at bestemmelsen var konkurrencebegrænsende medlemmer imellem. Brancheforeningen ophævede herefter bestemmelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 3, jf. stk. 1.

Brancher

Maler

Samhandeler

Ikke angivet