Mødedato: 21-12-2005

Danske kroer og hoteller

Resumé

Brancheforeingen Danske Kroer og Hoteller (DKH), der varetog en del af dens medlemmers markedsføring, havde siden 1981 i sine vedtægte haft bestemmelser om, at medlemmerne skulle overholde den mindstepris DKH fastsatte i en fællesbrochure. Konkurrencerådet fandt, at dette stred imod konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3. Rådet udsendte derfor påbud til DKH om at fjerne bestemmelserne fra sine vedtægter, og orientere sine medlemmer om, at vedtægtsbestemmelserne ikke længere var i kraft. Sagen var startet af styrelsen på baggrund af et anonymt tip og fik en strafferetlig opfølgning ved bøde af 4/10-2007.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3

Brancher

Resturation/Hotel

Samhandeler

Nej