Mødedato

Danske kroer og hoteller

Resumé

Brancheforeingen Danske Kroer og Hoteller (DKH), der varetog en del af dens medlemmers markedsføring, havde siden 1981 i sine vedtægte haft bestemmelser om, at medlemmerne skulle overholde den mindstepris DKH fastsatte i en fællesbrochure. Konkurrencerådet fandt, at dette stred imod konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3. Rådet udsendte derfor påbud til DKH om at fjerne bestemmelserne fra sine vedtægter, og orientere sine medlemmer om, at vedtægtsbestemmelserne ikke længere var i kraft. Sagen var startet af styrelsen på baggrund af et anonymt tip og fik en strafferetlig opfølgning ved bøde af 4/10-2007.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Påbud
Opfølgning
Nej
Litra
§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3
Type
Horisontal
Branche
Resturation/Hotel
Samhandel
Nej