Mødedato: 28-02-2001

Danske Invest Administration A/S og BG Invest Management A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem administrationsselskaberne Danske Invest Administration A/S og BG Invest Management A/S. Her meddelte Konkurrencestyrelsen BG Invest, at denne ikke var omfattet af konkurrencelovens kapitel 4. Danske Invest Administration A/S og BG Invest Administration er administrationsselskaber for en række investeringsforeninger. Foreningerne ejes af medlemmerne, og deres indtægter indgår derfor ikke i beregningen af omsætningen. Ligeledes er administrationsselskaberne selskabsmæssigt uafhængige af Danske Bank, hvilket medfører, at bankens omsætning heller ikke skal medtages. Styrelsen begrundede sin meddelelse med, at parternes samlede omsætning lå under den grænse, der var fastsat i konkurrencelovens § 12, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Administration af en række investeringsforeninger