Mødedato: 27-09-2000

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en bestemmelse i foreningen Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter ikke var forenelig med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Bestemmelsen krævede, at medlemmerne ikke bevidst måtte underbyde et andet medlem for at fremme egen praksis. Dette havde som virkning, at fysioterapeuter der ikke kunne få tildelt et ydernummer, ikke kunne konkurrere med dem der havde fået et ydernummer og som derfor var underlagt sygesikringsoverenskomsten. Konkurrencerådet udstedte påbud til foreningen om staks at ophæve bestemmelsen og informere medlemmerne herom.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Sundhed (Fysioterapi)

Samhandeler

Ikke angivet