Mødedato: 25-11-1998

Danske Fragtmænd a.m.b.a. – ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1

Resumé

På baggrund af Danske Fragtmænd a.m.b.a.’s (DF) anmeldelse af det regel- og aftalekompleks der danne grundlag for fragtmandssystemet fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalekomplekset var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, idet bestyrelsen i DF fastsatte taksterne indenfor fragtmandssystemet. Konkurrencerådet fandt, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, da betingelserne herfor var opfyldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet