Mødedato: 12-10-2023

Danske forbrugerpriser er steget mindre end i EU

Resumé

Inflationen er faldet i 0,9 pct. i september. Overordnet er priserne i Danmark steget mindre end i de fleste andre europæiske lande, siden inflationen tog fart. Der er ikke tegn på, at den stigende inflation blev ledsaget af stigende avancer inden for fx industri og handel. Arbejdet i Forum for Forbrugerpriser forsætter.

Myndigheder

Styrelsen

Opfølgninger

Ikke relevant

Litra

Ikke relevant

Typer

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant