Mødedato: 30-01-2002

Danske Entreprenørers individuelle forbehold

Resumé

Sagen vedrørte danske Entreprenørers individuelle forbehold. Konkurrencestyrelsen foretog i sagen en vurdering af en liste fra Danske Entreprenører med forslag til formulering af individuelle forbehold. Listen beskrev en række “risici”, som medlemsvirksomhederne skulle være særligt opmærksomme på i forbindelse med tilbudsgivning. Desuden indeholdte listen for hver risiko et eller flere mulige forslag til forbehold, som tilbudsgiveren kunne vælge at indskrive i sit tilbud. På det foreliggende grundlag vurderede styrelsen, at de individuelle forbehold ikke udgjorde en konkurrencebegrænsning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Entreprenør

Samhandeler

Ikke angivet