Mødedato: 26-09-2001

Danske Banks samarbejdsaftale med home I

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at en indgået aftale mellem Danske Bank A/S og home a/s, begge en del af Danske Bank-koncernen, om henvisning af erhvervskunder til homes erhvervsfranchisetagere var en koncernintern aftale, omfattet af kl. § 5. Som følge heraf faldt den udenfor konkurrencelovens kapitel 2 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Såfremt aftalen har virkning over for de selvstændige franchisetagere, reguleres disses rettigheder og pligter ikke af den anmeldte aftale, men derimod af franchiseaftalen mellem home a/s og den enkelte franchisetager. Se også Rådsmødet den 29. maj 2002

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

kl § 5

Opfølgninger

Nej

Litra

§5

Brancher

Erhvervsejendomme

Samhandeler

Ikke angivet