Mødedato: 18-03-2016

Danske Bank og Nets har overtrådt betalingstjenesteloven

Resumé

KFST blev i efteråret 2015, som led i dets tilsyn med gebyrreglerne i kapitel 7 i betalingstjenesteloven, opmærksom på en bestemmelse i Danske Banks ‘Betingelser for MobilePay til virksomheder’, der afskar disse fra at overvælte gebyrer for bestemte betalingsløsninger på forbrugerne. Tilsvarende bestemmelser havde KFST fundet i klausuler anvendt af Nets datterselskab Teller. Dette var opdaget i forbindelse med tilsynet med tilsagn afgivet af Nets. Klausulerne var i strid med betalingstjenesteloven, hvorfor KFST udstedte påbud til Danske Bank og Teller om at indstille denne praksis. Begge selskaber har herefter ændret deres kontrakter.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Betalingkort

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Betalingskort

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant