Mødedato: 12-11-2002

Dansk Tipstjeneste A/S – straffesagen

Resumé

Dansk Tidstjeneste havde i perioden 1. januar 1998 til 4. november 1998 anvendt eksklusivaftaler i sine leveringsvilkår og havde derved, i strid med konkurrencelovens § 6, forsøgt at ekskludere en navngiven konkurrent. Landsretten udmålte en bøde på DKK 50.000. Byretten frifandt under henvsining til at adfærden ikke var sket bevidst. Sagen er gengivet i UfR 2003.483Ø.