Mødedato: 29-09-1998

Dansk Sportsdykker Forbund ctr. Konkurrencestyrelsen

Resumé

Konkurrencerådet havde i en afgørelse af 26/11-1997 pålagt bladet “Sportsdykkeren” at optage annoncer for “dyk!”. Dette blev indbragt Konkurrenceankenævnet, der afviste, at der var pligt til at optage annoncer for en direkte konkurrent. Dette måtte forudsætte helt særlige omstændigheder, hvilket ikke forelå i den konkrete sag. Sagen vedrørte en ældre udgave af konkurrenceloven, men kendelsen gav i mange år anledning til en særlig doktrin om horisontal leveringsnægtelse, hvor det var en direkte konkurrent, der ønskede levering. Her måtte der foreligge helt særlige forhold, førend der kunne indtræde leveringspligt.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Blade

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet