Mødedato: 29-08-2001

Dansk Pool for Miljøansvarsforsikring ophørt og erstattet af Dansk Reassurancepool for Miljøforsikring

Resumé

Forsikring & Pension meddelte i sagen Konkurrencestyrelsen, at Dansk Pool for Miljøansvarsforsikring var ophørt med at eksistere og således erstattet af Dansk Reassurancepool for Miljøforsikring, hvorfor F&P trak anmeldelsen af Dansk Pool for Miljøansvarsforsikrings vedtægter tilbage. Vedtægterne var oprindeligt anmeldt med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter § 8, stk. 1, og anmeldelsen var omfattet af overgangsbestemmelsen i lovens § 27, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

anmeldelse trukket tilbage

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet