Mødedato: 25-08-1999

Dansk Pelsdyravlerforenings (DPA) aftale om levering af foder til mink

Resumé

Dansk Pelsdyravlerforening (DPA) anmeldte en aftale mellem 19 foderstofcentraler om udkørsel af foder til plasmacytoseramte minkfarme. Aftalens formål var at medvirke til at bekæmpe plasmacytose, som er en virusinfektion, der rammer mink. Det følger af aftalen, at det er en betingelse for at få levering af vådfoder til mink, at den enkelte minkavler deltager i et af DPA godkendt blodtestprogram. Såfremt en minkavler ikke ønsker at deltage i bekæmpelsen af plasmacytose via blodtests, kan den pågældende minkavler ikke få leveret vådfoder fra foderleverandøreren. DPA anmodede om en negativattest i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse i medfør af lovens § 8. Inden afgørelsen blev truffet trådte en bekendtgørelse om plasmacytose hos mink, ilder og finraccoon i kraft. Bekendtgørelsen gjorde registrering og blodtests lovpligtig. Det betød, at fodercentralens aftale var overflødig, da formålet med aftalen blev opfyldt via bekendtgørelsen. Aftalen blev derefter ophævet, og Konkurrencestyrelsen fandt derefter ikke, at der var anledning til at gå videre med behandling af klagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Foder

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet

Geografiske markeder

Ikke angivet