Mødedato: 29-08-2001

Dansk Ornitologisk Forenings nægtelse af at optage annoncer for en konkurrent

Resumé

Den internetbaserede virksomhed Sights of Nature havde i sagen klaget over, at Dansk Ornitologisk Forening (DOF) havde nægtet at optage annoncer for virksomhedens produkter i medlemsbladet “Fugle & Natur”. Styrelsen meddelte den 26. juli 2001 Sights of Nature, at der ikke efter styrelsens opfattelse forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at DOF herved havde misbrugt en dominerende stilling. Afvisningen skete med udgangspunkt i Konkurrenceankenævnets kendelse fra 1998 i sagen “Dansk Sportsdykkerforbund ctr. Konkurrencerådet”, jf. hvilken man normalt ikke kunne pålægges at levere til konkurrenter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Annoncering

Samhandeler

Ja

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet