Mødedato: 25-04-2001

Dansk Juletræsdyrkerforenings anmeldelse af vejledende priser på juletræer og klippegrønt

Resumé

Dansk Juletræsdyrkerforening havde siden begyndelsen af 1970’erne udsendt vejledende priser på juletræer og klippegrønt parallelt med at Dansk Skovforenings og Danske Træindustriers havde fastlagt fælles vejledende priser for råtræ. Forud for den årlige udsendelse af de vejledende prislister, forhandles der med grossisterne, og såfremt der ikke blev opnået en forståelse med disse udsendes de vejledendeprislister af Dansk Juletræsdyrkerforening alene. Konkurrencerådet fandt adfærden problematisk og påbød den indstillet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Træ

Samhandeler

Ikke angivet