Mødedato: 30-08-2010

Dansk Juletræsdyrkerforening – straffesagen

Resumé

Brancheforeningen Dansk Juletræsdyrkerforening havde i perioden august 2002 til august 2006 udsendt forskellige former for vejledende salgspriser for bestemte græntræer baseret på ældre prisstatistikker med et tillæg. Endvidere var der i foreningsregi afholdt møder med henblik på at imødegå risikoen for, at medlemmerne underbød hinanden. Højesteret udmålte en bøde til selskabet på DKK 500.000 og til ledelsen på DKK 25.000. Landsretten udmålte en bøde til selskabet på DKK 400.000 og stadfæstede den indviduelle bøde, mens Byretten udmålte en både til selskabet på DKK 200.000 og en individuel bøde til et medlem af ledelsen på DKK 15.000. Som et skærpende element blev der henvist til, at foreningen havde fået indskærpet på et møde med konkurrencestyrelsen i 2005, at denne skulle afholde sig fra at komme med pristilkendegivelser.