Mødedato: 23-02-2000

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en standardaftale om levering af slagtekyllinger mellem producenterne og Danpo, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da aftalen var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Baggrunden for dette var, at 80% af leverandørerne var forpligtet til at levere i mindst 5 år, hvilket begrænsede mobiliteten på markedet. Konkurrencerådet fandt dog, at betingelserne for individuel fritagelse var til stede. Rådet lagde vægt på, at aftalen bidrog til at styrke effektiviteten fordi partnerne kunne foretage langsigtede investering og at det ansås for en gevinst for de danske forbrugere, at Danpo kunne konkurrere mere effektivt på det internationale markedet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Landbrug (fjerkræ)

Samhandeler

Ikke angivet