Mødedato: 30-09-1998

Danmarks Automobilforhandler Forenings cirkulære om forhandleravance ved salg til andre EU-borgere

Resumé

På baggrund af en klage henvist fra EU-Kommission fandt Konkurrencerådet, at et cirkulære udsendte af Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Cirkulæret opfordrede bl.a. medlemmer af DAF til at opkræve en højere pris ved salg til kunder med bopæl i udlandet. Cirkulæret opfordrede derfor en samordnet praksis af prisfastsættelse. Konkurrencerådet udstedte påbud til DAF om at udsende et nyt cirkulære hvor opfordringen til den kollektive prisdifferentiering blev trukket tilbage.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bilsalg

Samhandeler

Ikke angivet