Mødedato: 29-03-2000

Danmarks Apotekerforenings kreditformidlingsaftale med Den Danske Bank får ikke-indgrebserklæring

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at aftalen ikke indebar begrænsninger i konkurrencen mellem apotekerne, ligeledes konkurrencen mellem pengeinstitutterne. Aftalen medførte, at apoteker på nærmere fastsatte vilkår kunne opnå finansiering hos Den Danske Bank med sikkerhed i en “sikkerhedsfond” hos D.A. De samlede kreditfaciliteter under aftalen udgjorde ca. 170 mio. kr., og ca. halvdelen af landets apoteker benyttede ordningen. Rådet fandt ordningen uproblematisk og afgav en ikke-indgrebserklæring.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Apoteker

Samhandeler

Ikke angivet