Mødedato: 28-11-2001

Dankalks leveringsaftaler med henholdsvis Elsam og Karlshamnverket vedrørende brændt kalk

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt i sagen, at Dankalks leveringsaftaler med henholdsvis Elsam og Karlshamnverket vedrørende brændt kalk (absorbent) til rensning af røggasser for svovlforbindelser var omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler. Leveringsaftalerne blev anmeldt i henhold til konkurrencelovens overgangsbestemmelser i § 27, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Absorbent

Samhandeler

Ikke angivet