Mødedato: 29-08-2001

Danish Domistic Rules – Visa

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen PBS Holding A/S, at styrelsen havde besluttet ikke at behandle de anmeldte (lokale regler) for Visa’s betalingskortsystem. Baggrunden herfor var at Visa Internationals regler for udstedelse og indløsning af kort på daværende tidspunkt blev behandlet af EU-Kommissionen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 4. pkt.

Brancher

Betalingsinfrastruktur

Samhandeler

Ikke angivet