Mødedato: 29-08-2001

Danish Domistic Rules – Eurocard/MasterCard

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i sagen meddelt PBS Holding A/S, at styrelsen ikke ville behandle de anmeldte (lokale) regler gældende for Eurocard/MasterCard’s betalingskortsystem. Baggrunden herfor var, at Europay International’s regler for udstedelse og indløsning af kort på daværende tidspunkt blev behandlet af EU-Kommissionen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 4. pkt.

Brancher

Betalingsinfrastruktur

Samhandeler

Ikke angivet