Mødedato: 07-10-2016

Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af LMB Danmark A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Danish Agro Machinery Holding A/S og LMB Danmark A/S. Ved transaktionen erhverver Danish Agro Machinery Holding A/S den fulde aktiekapital i LMB Danmark A/S og opnår dermed enekontrol over LMB Danmark A/S. Danish Agro Machinery Holding A/S er 100 pct. ejet af Danish Agro a.m.b.a., som dermed er det ultimative moderselskab for Danish Agro Machinery Holding A/S. Danish Agro a.m.b.a. er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for salg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, fabriksfoderblandinger samt foderråvarer til landbruget. Danish Agro a.m.b.a. har ingen danske aktiviteter med import og salg af landbrugsmaskiner eller reservedele. LMB Danmark A/S driver aktiviteter inden for import og salg af landbrugsmaskiner samt tilbehør og reservedele af mærket CLAAS. LMB Danmark A/S er alene aktiv med engrossalg til selvstændige forhandlere i Danmark. LMB Danmark A/S har således ikke detailaktiviteter. Eftersom fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant