Mødedato: 30-05-2001

Danicas køb af BG Pension

Resumé

Sagen vedrørte Danicas køb af BG Pension. Danica, som er datterselskab i Danske Bank-koncernen, fik med fusionen sin markedsandel øget fra 19,4 % til 21,8 %, hvilket ikke i sig selv er nok til, at der derved bliver skabt en dominerende stilling, som bevirker, at konkurrencen på markedet for livs- og pensionsforsikring hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor, at fusionen kunne godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 1 og 2, jf. § 12d, stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Livs- og pensionsforsikring