Mødedato: 28-02-2001

DAL/AA’s konkurrenceregler

Resumé

Danske Arkitekters Landsforbund (DAL) og Akademiske Arkitekters (AA) anmeldte deres konkurrenceregler. Konkurrencereglerne indeholdte en bestemmelse om pligtmæssig anvendelse af de af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers (F.R.I.) vedtagne standardforbehold. PAR og F.R.I.s standardforbehold indeholder en bestemmelse om fast prisregulering, somstyrelsen fandt var den eneste af konkurrenceretlig interesse. Bestemmelsen indebærer, at ved fastpris reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Tilbudssummen reguleres efter reguleringsindekset for boligbyggeri. Styrelsen fandt dog ikke at bestemmelsen mærkbart begrænsede konkurrencen, idet der i forbeholdene fandtes to beregningsmetoder og tilbudsgiver frit kunne vælge, hvilken af ddisse, der skulle anvendes. Styrelsen indrømmede herefter en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Håndværker (maler)

Samhandeler

Ikke angivet