Mødedato: 31-10-2001

daka’s afhentningsgebyrer er ikke misbrug af dominerende stilling

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen en erklæring efter konkurrencelovens § 11, stk. 5, for Daka’s afhentningsgebyrer efter 1. januar 2001. Daka var et andelsselskab, der drev destruktionsvirksomhed for sine andelshavere, dvs. aftager disses produktion af animalsk affald til forarbejdning med henblik på salg af de færdige produkter til konsum, dyrefoder eller anden anvendelse. For medlemmerne er der leveringspligt til selskabet for den del af medlemmernes produktion af animalsk affald, der ikke er godkendt til anden anvendelse end destruktion. Daka modtager desuden animalsk affald fra ikke-andelshavere. Daka’s andel af det danske destruktionsmarked er omkring 75 pct. Hidtil havde andelshaverne fået aftaget dyr gratis, mens ikke-medlemmer var blevet opkrævet et gebyr. Dette ville nu blive ændret, så alle betalte det samme. Styrelsen fandt, at dette ikke udgjorde et misbrug, jf. konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Finans

Samhandeler

Ja

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Modtagelse og forarbejdning af slagteribiprodukter, selvdøde dyr samt; blod