Mødedato: 25-11-2015

Dahl A/S

Resumé

Dahl A/S (tidl. PPE Entreprise A/S) er ved Retten i Glostrup blevet idømt en bøde på 500.000 kroner i forbindelse med sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller. I den konkrete sag havde virrksomheden begået to strafbare forhold, der begge vedrørte udvekslingen af oplysninger om priser og andet forud for afgivelse af tilbud samt afregning (mestergris) af beløb til dem, som ikke vandt opgaven. Uafhængigt heraf havde en ledende medarbejder vedtaget en bøde (1/10-2014) på DKK 25.000.