Mødedato: 29-09-1999

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Resumé

Konkurrencerådet meddelte Drafoga A/S, at de anmeldte aftaler mellem datterselskabet Lekkerland og detailhandelskæderne Favør, Spar, Super Spar, Her & Nu og Kisa Service ikke kunne gives ikke-indgrebserklæringer efter KL § 9, idet aftalerne indeholdte bestemmelser der var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Rådet mente dog, at aftalerne kunne pånås en individuel fritagelser efter KL § 8, stk. 1, dog med undtagelser af to bestemmelser om henholdsvis en konkurrenceklausul, der betød, at den enkelte virksomhed ikke måtte etablerer en konkurrende virksomhed og en bestemmelse om, at virksomhederne skulle overholde en række faste priser i kampagneperioder. Konkurrencerådet meddelte derfor Draforga A/S et påbud om at ophæve de to bestemmelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Supermarked/Købmænd

Samhandeler

Ikke angivet