Mødedato: 02-05-2012

Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Dagrofa A/S’ overtagelse af Nærum Stormarked A/S. Transaktionen indebærer, at Dagrofa A/S (herefter ”Dagrofa”) overtager alle aktiver i Nærum Stormarked A/S, der som eneste aktivitet driver en SuperBest-butik i Nærum. Herudover overtager Dagrofa anparterne i Nærumvænge Torv 18 ApS, der ejer den fysiske ejendom, hvorfra Nærum Stormarked A/S har drevet SuperBest-butikken. Nærum Stormarked A/S og Nærumvænge Torv ApS har hidtil begge været ejet af NSMSO Holding A/S. Dagrofa-koncernens primære aktivitet omfatter indkøb og videresalg af dagligvarer til supermarkeder gennem SuperGros A/S og til foodservicevirksomheder gennem Foodservice Danmark A/S. Dagrofra ejer og driver desuden 46 supermarkeder, som indgår i SuperBest-kæden og 76 discountbutikker i KIWI Danmark-kæden. Nærum Stormarked A/S’ eneste aktivitet er driften af et supermarked i form af en SuperBest-butik på Nærumvænge Torv 18 i Nærum. Hovedparten af de varer, som Nærum Stormarked A/S videresælger, er købt hos SuperGros. Anmeldelsen var fuldstændig den 23. april 2012. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant