Mødedato: 26-07-2018

DADES A/S’ erhvervelse af Aarhus Syd Ejendomme A/S

Resumé

Sagen vedrører DADES A/S’ erhvervelse af Aarhus Syd Ejendomme A/S. Ved fusionen erhverver DADES A/S 100 pct. af ejerandelene og enekontrol over Aarhus Syd Ejendomme A/S af sælgerne Coop Danmark A/S og Fakta A/S. DADES A/S er et dansk ejendomsinvesteringsselskab, som er aktiv inden for ejendomsinvestering. Aarhus Syd Ejendomme A/S’ eneste aktivitet er en ejendomsportefølje i Aarhus, som er fusionens egentlige genstand. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant