Mødedato: 17-10-2023

Cube III Environments erhvervelse af enekontrol over Urbaser Nordic

Resumé

Transaktionen omfatter, at Cube erhverver 100% af aktierne i Urbaser Nordic. Efter transaktionen vil Cube have enekontrol over Urbaser Nordic. Cube er et porteføljeselskab af Cube Infrastructure Fund III, som er en europæisk infrastrukturinvestor, der blandt andet har investeringer i selskaber, hvis aktiviteter omfatter affaldshåndtering, offentlig transport, fjernvarme og -køling, telekommunikationsnetværk og vedvarende energiproduktion. Cube er fx via koncernforbundne selskaber aktiv med indsamling og behandling af affald i Frankrig, indsamling og behandling af affald samt udnyttelse af affald med henblik på energiproduktion i Storbritannien og udnyttelse af affald med henblik på energiproduktion i Tjekkiet. I Danmark har Cube alene aktiviteter med offentlig transport gennem selskabet Umove. Urbaser Nordic er specialiseret inden for indsamling af affald for kommuner og industri- og erhvervskunder i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Urbaser har desuden aktiviteter med bortskaffelse af affald og driver genbrugspladser samt varetager levering, håndtering og vedligeholdelse af affaldscontainere I Danmark, Sverige, Norge og Finland. Endelig udlejer og sælger Urbaser Nordic affaldscontainere til erhvervsmæssigt brug og leverer kommunalt ejede affaldscontainere til privat brug. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant