Mødedato: 23-09-2019

CRH Denmark A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i RC Beton A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem CRH Denmark A/S og RC Beton A/S. CRH Denmark er en del af en større global koncern, der er registreret og noteret på børsen i London. CRH Concrete producerer og sælger betonelementer og systemløsninger inden for særligt byggeri (fx fundamenter, facader, trappesystemer m.v.) samt større konstruktioner (fx parkeringshuse og sygehuse). CRH Concrete har desuden aktiviteter inden for projektering, montering og salg af relaterede handelsvarer. RC Beton er forud for transaktionen ejet 100 pct. af J.T.B. Holding Rødkærsbro A/S. RC Beton producerer primært betonprodukter, som anvendes i og på jorden, herunder blokke og fundasten til fundamentstøbning, betonrør samt belægningssten og fliser. Fusionen gennemføres ved at CRH Denmark erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i RC Beton, og opnår enekontrol med RC Beton. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte CRH Denmark A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i RC Beton A/S, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant