Mødedato: 09-11-2017

Credo Partners AS’ erhvervelse af enekontrol med Geia Food A/S.

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Credo Partners AS og Geia Food A/S. Transaktionen indebærer, at Credo Partners AS vil erhverve enekontrol over Geia Food A/S. Credo Partners AS vil gennem fondene Credo Invest Nr 12 AS og Credo 1 AS indirekte erhverve en ejerandel på ca. 55 pct. af aktiekapitalen i Geia Food A/S via et dertil oprettet holdingselskab, Cena Partnerskab Holding ApS. Geia Food A/S er en uafhængig fødevareleverandør til detailhandlen inden for frost, køl, kolonial og drikkevarer, primært i Danmark og det øvrige Skandinavien. Investeringsselskabet Credo Partners AS er en norsk aktør inden for værdiudvikling af små- og mellemstore selskaber, primært i Norge og Norden. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant