Mødedato: 14-04-2016

COWI A/S’ erhvervelse af enekontrol over Bascon A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem COWI A/S (”COWI”) og Bascon A/S (”Bascon”). Ved fusionens gennemførelse erhverver COWI A/S 100 % af aktierne i Bascon. Anmelderne oplyste overfor KFST, at begge parter var aktive på et overordnet marked for teknisk rådgivning, hvorfor fusionen medfører et horisontalt overlap her. Det var endvidere disses opfattelse, at dette marked produktmæssigt skulle opdeles i en række undermarkeder, herunder i et marked for teknisk rådgivning i forbindelse med byggeri. KFST overvejede, om der skulle foretages en mere aggregeret eller mere segmenteret afgrænsning af markedet, men valgte at lade det stå åbent, da fusionen ikke i øvrigt gav anledning til betænkeligheder. Fusionen blev derfor godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Rådgivning

Samhandeler

Ikke relevant