Mødedato

Copenhagen Malmö Port AB mod Konkurrencestyrelsen (aktindsigt)

Resumé

Selskabet O.K. Shore Handling Aps, der drev krydstogt relateret tjenester i Københavns Havn, havde anmodet om at leje nogle bygninger ejet af Copenhagen Malmö Port AB’s. Dette havde dog nægtet dette, og som led i sagens behandling hos styrelsen, anmodet O.K. Shore Handling Aps om aktindsigt i nogle dokumementer. Styrelsen mente at selskabet kunne tillægges partsstatus, hvilket CMP indbragte for konkurrenceankenævnet. Dette tiltrådte at O.K. Shore Handling Aps ikke havde partsstatus. Uafhængigt heraf synes KFST at have opgivet den underliggende sag.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke angivet
Type
Ikke angivet
Skadesteori
Ikke angivet
Samhandel
Ikke angivet
Metode
Ikke angivet
Produktmarked
Ikke angivet
Geografisk marked
Ikke angivet