Mødedato: 27-04-2022

Clearhaus A/S’ adgang til Arbejdernes Landsbank A/S’ betalingskontotjenester

Resumé

Konkurrencerådet har afgjort, at Arbejdernes Landsbank ulovligt har opsagt betalingsinstituttet Clearhaus som kunde. Desuden er dele af bankens vilkår for at få adgang til dens betalingskontotjenester i strid med betalingsloven. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde overtrædelserne til politiet.