Mødedato: 19-12-2018

Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S

Resumé

Konkurrencerådet fandt at de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S havde indgået en ulovlig aftale og/eller samordnet praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier. Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne. Clear Channel og AFA JCDecaux havde i 2010 aftalt fælles rabatsatser for medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse, og anvendt disse i hvert fald frem til 21. april 2015. I perioden 14. oktober 2009 til 31. december 2010 havde virksomhederne desuden aftalt en fælles kontantrabat. Adfærden måtte dog juridisk opdeles i to perioder, idet der i den første periode (2009 og 2010) forelå en skritflige aftale, mens der i den anden (2011-2015) alene var en samordnet praksis rettet mod at videreføre den oprindelige aftale. Konkurrencerådet påbød adfæden indstillet og anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Ankenævnet stadfæstet Rådets afgørelse 6. november 2019, og synes i forhold til den anden periode at have vendt bevisbyrden om således, at det måtte være op til parterne af tilbagevise at de skulle have videreført deres tidligere aftale når de kunne fremvises eksempler på parallel adfærd. Sø- og Handelsretten afgjorde ved dom af 10/11-21, at Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S havde overtrådt konkurrenceloven i den første periode, men ikke den efterfølgende. Mere specifikt henviste Sø & handelsretten til EU Domstolens dom i Alström (saf C- 89/85), jf. hvilken en samordnet praksis ikke kan udledes alene på baggrund af en parallel adfærd. Øster Landsret underkendt det sidste i sin dom af 22 maj 2023, og opretholdte derved hele Konkurremcerådets oprindelige afgørelse. Clear Channel vedtog en bøde den 16 april 2024.