Mødedato: 11-05-2021

CBRE Corporate Outsourcing ApS’ erhvervelse af enekontrol over Intego A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at CBRE Corporate Outsourcing ApS opnår enekontrol med Intego A/S. CBRE Corporate Outsourcing ApS leverer facility management service, herunder drift af bygninger for bygningsejere. CBRE Corporate Outsourcing ApS indgår i CBRE-koncernen. Koncernen er et kommercielt ejendomsservice- og investeringsselskab, som tilbyder en række integrerede tjenester, herunder transaktions- og projektstyring, ejendomsadministration, investeringsstyring og meget andet. Intego A/S er en dansk teknisk servicevirksomhed, der bistår danske virksomheder med vedligeholdelse og servicering af maskiner og bygninger, samt produktionsoptimering og -automatisering. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen