Mødedato: 28-04-2023

CataCap Management A/S’ erhvervelse af NLM Vantinge A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at CataCap erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i NLM. Efter fusionen geninvesterer sælgerne i NLM, hvormed sælgerne i NLM vil erhverve 20 pct. af NLM. CataCap vil dermed eje 80 pct. og have
enekontrol over NLM efter fusionen. NLM yder industriservice og oparbejder en række industrielle rest-og biprodukter, der primært anvendes som input til produktion af biogas og biodiesel. NLM producerer og sælger derudover fedtprodukter under mærket Lipitec, der anvendes i foderprodukter til husdyr i landbruget. Desuden
producerer og sælger NLM produkter, der anvendes til produktion af fiskefoder til industriel produktion af fisk.
CataCap er indirekte ejet af CataCap III K/S, der er en dansk kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har aktuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønheds-, sundheds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideudvikling og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter inden for flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), DAFA (produktion og markedsføring af skum- og gummimaterialer), Nordmark Group (bearbejdning af bl.a. offshore vindmøllekomponenter) og The Army Painter (produktion af primært maling til miniature figurer, wargaming og rollespil). KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant