Mødedato: 20-05-2016

CataCap I K/S’ erhvervelse af enekontrol med CASA A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem CataCap I K/S og CASA A/S. Ved transaktionen erhverver CataCap I K/S enekontrol over CASA A/S fra CASA Holding A/S. CASA A/S er en dansk bygge- og ejendomsudviklingsvirksomhed, der beskæftiger sig med udvikling, opførelse og renovering af ejendomme til/for professionelle bygherrer på det danske marked. CataCap I K/S er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. CataCap I K/S har blandt sine porteføljevirksomheder virksomheden G.S.V. Materieludlejning A/S, der blandt andet udlejer entreprenørmateriel m.v. til bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder, herunder til CASA A/S. KFST fandt dog ikke, at fusionen gav anledning til problemer og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bygge- og ejendomsudviklingsvirksomhed

Samhandeler

Ikke relevant