Mødedato: 08-11-2000

Carlsbergs fusion med Feldschlösschen Getränke Holding AG

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Carlsberg og den schweiziske virksomhed Feldschlösschen Getränke Holding AG (FGHAG) inkl. selskaberne Arkina SA og Passuger Gruppe. Konkurrencestyrelsen godkendte på vegne af Konkurrencerådet denne i medfør af konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 7. FGHAG var en børsnoteret virksomhed, der producerede og distribuerede øl, soft drinks, vand og andre alkoholholdige produkter. FGHAG konkurrerede ikke på det danske marked, og virksomheden var umiddelbart ikke en del af den potentielle konkurrence, så Carlsbergs eventuelle overtagelse af FGHAG ville ingen direkte eller indirekte mærkbar virkning have på den aktuelle eller potentielle konkurrence i Danmark. Fusionen kunne således ikke styrke Carlsbergs dominerende stilling og hæmme den effektive konkurrence betydeligt på det danske marked for øl og læskedrikke, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Øl og læskedrikke

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Øl, soft drinks, vand og andre alkoholiske drikke