Mødedato: 02-04-2019

Capidea og Habico Invest 2016 A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over T.A.P ApS og dets helejede datterselskaber

Resumé

Transaktionen indebærer, at MidCap T ApS (herefter MidCap) via CapHold T ApS erhverver 100 pct. af aktierne i TAP. MidCap er fælles kontrolleret af Capidea (via Top Cap T ApS) og Habico Invest. Desuden har LNA Holding ApS (ultimativt ejet af Lars Pedersen) og HJCC Holding ApS (ultimativt ejet af Claus Gleerup) hver en minoritetsaktiepost i MidCap [xxx]. Transaktionen indebærer således, at Capidea og Habico Invest via MidCap erhverver fælles kontrol over TAP. TAP er en dansk koncern med aktiviteter inden for salg af naturlægemidler og kosttilskud til både private kunder og erhvervsdrivende. Habico Invest er en dansk virksomhed i Habico-koncernen, som primært består af en række selskaber under Orifarm-brandet med aktiviteter primært inden for parallelimport og salg af generiske lægemidler (både receptpligtige og håndkøb) til apoteker og hospitaler i Europa. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant