Mødedato: 16-05-2024

Capidea Kapital IV K/S’ (gennem CapHold RPG ApS) erhvervelse af enekontrol over Avenida Consult ApS

Resumé

Ved transaktionen køber Capidea gennem selskabet CapHold RPG ApS 100 pct. af kapitalandelene i Avenida og opnår således enekontrol over Avenida. Avenida er en dansk virksomhed, der har aktiviteter inden for levering af freelance it- og businesskonsulenter til løsning af store og små it-projekter og -opgaver i virksomheder og organisationer. Avenida har fast tilknyttede danske freelancekonsulenter, suppleret med et netværk af internationale konsulenter og partnere. Avenida leverer it-konsulenter indenfor en række områder, herunder bl.a. inden for softwareudvikling, sikkerhed (IT-security) og projektledelse. Herudover leverer Avenida rekrutteringsservices til sine kunder. CapHold RPG ApS er kontrolleret af Capidea, som er en kapitalfond i Capidea-koncernen, der investerer i mindre og mellemstore virksomheder. Capidea har blandt andet porteføljeselskabet Right People Group ApS, som er et konsulentbureau, der leverer freelance it- og businesskonsulenter til løsning af store og små it-projekter og -opgaver i virksomheder og organisationer. Right People Group ApS er et mellemled mellem kunder og it- og businesskonsulenter og hjælper, ligesom Avenida, virksomheder med at finde konsulenter til opgaver inden for en rækker områder, herunder bl.a. softwareudvikling, business, technology, ERP, CMS & CRM, og finance. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant