Mødedato: 15-12-2016

Canett Furniture A/S

Resumé

Retten i Holstebro idømt Canett Furniture A/S en bøde på 600.000 kroner for i strid med konkurrencelovens at have dikteret bindende videresalgspriser. Nærmere bestemt havde selskabet i perioden 11. februar 2014 ‐ oktober 2014 stillet krav til en forhandler om at overholde de vejledende priser som mindstepriser på selskabets møbler. Selskabet var også tiltalt for at have forsøgt at hindre passivt salg til Norge og Tyskland ved at kræve at internetadgang fra disse lande skulle blokeres af forhandlerne. Det forhold blev Canett Furniture A/S dog frifundet for. I sin bødeudmåling tillægger retten det skærpende effekt at handlerne i det må tillægges en ledende medarbejder samt at der er sket systematisk forfølgende og sanktionering af overtrædelser. Som en formildende omstændighed noter retten at der kun var tale om enkeltstående overtrædelser samt at der skete frifindelse. Både i forhold til dele af tiltalen og den påstået periode. Sagen begyndte i 2014 da en forhandler henvendte sig til KFST og oplyste at Canett Furniture A/S havde stoppet leverancerne under henvisning til forhandlerens manglende efterlevelse af de vejledende priser.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Anket?