Mødedato: 29-03-2000

BYG’s vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

Resumé

På baggrund af anmeldelse af Byggeriets Arbejdsgivere BYGs vedtagelse af vejledende regler for regningsarbejder, som udføres som selvstændig entreprise, fandt Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at udstede en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, idet reglerne var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Styrelsen fandt, at da der i reglerne for regningsarbejdet var indeholdt normering af avance og generelle omkostninger, begrænsedes konkurrencen BYGs medlemmer imellem, da det ville medføre en tendens til uniformering af medlemmernes kalkulationsadfærd. Styrelsen fandt desuden ingen af betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, opfyldt. Konkurrencerådet udstedte derfor påbud til BYG om at ophæve vedtagelsen af de vejledende regler for regningsarbejde.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Entreprenør

Samhandeler

Ikke angivet