Mødedato: 29-03-2000

BYG’s kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

Resumé

Byggeriets Arbejdsgivere (BYG) anmeldte ved brev af 30. juni 1998 BYG’s vedtagelse af prislister på tømrer- og snedkerarbejde, murer- og malerarbejde samt arbejdsmandsarbejde. BYG ansøgte om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven § 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven § 8, stk., 1. Der blev i afgørelsen lagt til grund, at den vejledning BYG yder til medlemmerne i form af prislisterne ikke medvirkede til at uniformere priserne. I vurderingen af dette blev der ligeledes lagt vægt på, at virksomhederne selv fastsatte deres mestertimepriser udfra egne omkostningsforhold og avanceberegning. Desuden kunne den enkelte virksomhed via systemet foretage sine egne beregninger ud fra faktisk svendeløn og antallet af produktive timer og dermed individuelt beregne egne lønomkostninger, d.v.s. svendeløn plus lønrelaterede omkostninger. Dette resulterede i, at BYGs vedtagelse (prislister) ikke ansås som værende omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

byggeri og anlæg.

Samhandeler

Ikke angivet