Mødedato: 24-02-1999

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger

Resumé

12 brancheforeninger indenfor entreprenør- og håndværksområde havde anmeldt deres meldeordninger og andre tilbudsregler. To af foreningerne havde ikke foretaget anmeldelse rettidigt. Konkurrencestyrelsen fandt, at samtlige ordninger havde til virkning at begrænse konkurrence, idet de deltagende virksomheder fik nem adgang til at koordinere tilbudsafgivning. Rådet fandt endvidere ikke ordningerne berettiget til fritagelse jf KL § 8 da betingelserne heri ikke var opfyldt. Konkurrencerådet påbød de 10 af brancheforeninger at ophæver meldeordningerne i henhold til overgangsbestemmelserne. De to brancheforeninger som ikke havde anmeldt rettidigt blev påbudt straks at ophæve deres ordninger. Opsættende virkning indrømmet ved kendelser af 10/5-1999 og nægtet ved kendelser af 26/7-1999. Stadfæstet af ankenævnet 20/1-2000.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Entreprenør

Samhandeler

Ikke angivet

Afgørelse